उत्तर प्रदेश सचिवालय सीधी भर्ती संघ

सचिवालय प्रशासन अनु-1 मतदाता सूची  डाउनलोड
सचिवालय प्रशासन अनु-2 मतदाता सूची डाउनलोड
सचिवालय प्रशासन अनु-3 मतदाता सूची डाउनलोड
सचिवालय प्रशासन अनु-3 भाषा मतदाता सूची डाउनलोड
सचिवालय प्रशासन अनु-4 मतदाता सूची डाउनलोड
सचिवालय प्रशासन अनु-4 चतुर्थ श्रेणी मतदाता सूची डाउनलोड
सचिवालय प्रशासन अनु-5 मतदाता सूची डाउनलोड
सचिवालय प्रशासन अनु-5 सहायक समीक्षा अधिकारी मतदाता सूची डाउनलोड

उत्तर प्रदेश सचिवालय सीधी भर्ती संघ(साइज : 3.5 MB     भाषा : हिंदी) डाउनलोड